Apple pie

Buiten regent het. Binnen is er appeltaart.